หน้าหลัก ตม สุราษฎร์ธานี   เกี่ยวกับเรา ตม สุราษฎร์ธานี   ข่าวและกิจกรรม ตม สุราษฎร์ธานี   ทำเนียบผู้บังคับบัญชา ตม สุราษฎร์ธานี   ติดต่อเรา ตม สุราษฎร์ธานี
วิสัยทัศน์ตรวจคนเข้าเมือง
พ.ร.บ. ระเบียบ คำสั่ง
การเดินทางสู่ประเทศไทย
อัตราค่าธรรมเนียม
การขออยู่ต่อชั่วคราว
การแจ้งขออยู่เกิน 90 วัน
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว
วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี
คู่มือแจ้งที่พักสำหรับผู้ประกอบการ
แบบฟอร์มแจ้งที่พัก ตม.30
เเบบฟอร์มการเเจ้งอยู่เกิน 90 วัน
เอกสารเเบบฟอร์มอื่นๆ
แจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวเมื่ออยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน ทางอิเล็กทรอนิกส์
คู่มือสำหรับประชาชน
เบาะแสการกระทำความผิด
เกี่ยวกับกฏหมายคนเข้าเมือง
การค้ามนุษย์ ยาเสพติด
อาชญากรรมข้ามชาติ
โทร.1178 หรือ    
077 380 881 (ตม.สุราษ)
077 423 440 (ตม.สมุย)
077 377 947 (ตม.พะงัน)
077 456 947 (ตม.เกาะเต่า)
หากไม่ได้รับความสะดวก /
ความเป็นธรรมจากการเข้ารับบริการ
กรุณาติดต่อ
immigration.surat.samui@gmail.com
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี
สำนักงานจัดหางานสุราษฎร์ธานี
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงต่างประเทศ
จับกุมขบวนการนำพาคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
ข่าวการปฏิบัติงาน/จับกุม   ประกาศเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 จำนวนการเข้าชม 446 ครั้ง
ตามนโยบายของ พล.ต.อ.สุรชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. และวิทยุสั่งการ ผบช.สตม.ที่ ๐๐๒๙.๑๓๒/๓๒๗๒ ลง ๕ ต.ค.๒๕๖๕ สั่งการกำชับให้ดำเนินการระดมกวาดล้าง สืบสวนจับกุม ผู้กระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง ๒๕๒๒ โดยเน้นการกระทำความผิดเกี่ยวกับการอยู่เกินกำหนดอนุญาต(OVERSTAY)และคนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าว(นอมินี)เพื่อสนับสนุนให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ โดยหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตาม พรบ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๔๒ และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และวิทยุ สตม.ด่วนที่สุดที่ ๐๐๒๙/๓๖๙๘ ลง ๗ พ.ย.๒๕๖๕ นั้น
วันนี้ (๑๗ พ.ย.๒๕๖๕) เวลา ๐๓.๐๐น.ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.ประพันธ์ศักดิ์ ประสานสุข ผบก.ตม.๖,พ.ต.อ.ศุภฤกษ์ พันธ์โกศล ผกก.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี,พ.ต.ท.บัญชา ลิมปิชาติ รอง ผกก.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี และ พ.ต.ท.หญิง ชไนยพร ฉัตรภูมิ สว.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี ชุดสืบสวน ตม.จว.สุราษฎร์ธานี นำโดย ร.ต.อ.ธเนศพล ละอองทอง รอง สว.ตม.จว.สุราษฎร์
ธานี ได้สนธิกำลังร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พุนพิน จับกุมบุคคลต่างด้าวจำนวน ๔๒ รายดังนี้
๑.นายโช อายุ ๓๗ ปี สัญชาติเมียนมาร์
๒.นายโอเว่น อายุ ๓๕ ปี สัญชาติเมียนมาร์
๓.นส.เตซูมิน อายุ ๒๑ ปี สัญชาติเมียนมาร์
๔.นส.ซิงจี อายุ ๑๘ ปี สัญชาติเมียนมาร์
๕.นส.เดนอู อายุ ๓๑ ปี สัญชาติเมียนมาร์
๖.นายซอนมีอู อายุ ๓๕ ปี สัญชาติเมียนมาร์
๗.นายลอเว่ อายุ ๒๔ ปี สัญชาติเมียนมาร์
๘.นส.นูเต อายุ ๒๓ ปี สัญชาติเมียนมาร์
๙.นายเตนซูเทส อายุ ๒๔ ปี สัญชาติเมียนมาร์
๑๐.นายอองซียา อายุ ๑๙ปี สัญชาติเมียนมาร์
๑๑.นายเยียนนิอาว อายุ ๒๗ ปี สัญชาติเมียนมาร์
๑๒.นายอูดิน อายุ ๒๖ ปี สัญชาติเมียนมาร์ ๑๓.นายพอจุ๊ อายุ ๑๙ ปี สัญชาติเมียนมาร์
๑๔.นายฟูซู อายุ ๓๗ ปี สัญชาติเมียนมาร์ ๑๕.นายม๊องตันเซง อายุ ๓๑ปี สัญชาติเมียนมาร์
๑๖.นายโจเซ็ม อายุ ๒๓ ปี สัญชาติเมียนมาร์
๑๗.นายโจแย้มออง อายุ ๓๑ปี สัญชาติเมียนมาร์
๑๘.นายเคนมงนาย อายุ ๒๘ปี สัญชาติเมียนมาร์
๑๙.นายอองนาย อายุ ๑๙ ปี สัญชาติเมียนมาร์
๒๐.นายเนลินซู อายุ ๑๙ ปี สัญชาติเมียนมาร์
๒๑.นายคอนซออู อายุ ๒๖ปี สัญชาติเมียนมาร์
๒๒.นายมูอองตู อายุ ๓๑ ปี สัญชาติเมียนมาร์
๒๓.นายอองซูซู อายุ ๓๗ ปี สัญชาติเมียนมาร์
๒๔.นายเยเล่ง อายุ ๒๔ ปี สัญชาติเมียนมาร์
๒๕.นายนีโก อายุ ๒๑ ปี สัญชาติเมียนมาร์
๒๖.นายตานทองเวน อายุ ๓๑ ปี สัญชาติเมียนมาร์
๒๗.นายอูเวนตาน อายุ ๒๒ปี สัญชาติเมียนมาร์
๒๘.นายคิมมินอู อายุ ๒๓ ปี สัญชาติเมียนมาร์
๒๙.นายพอนเอ อายุ ๔๐ ปี สัญชาติเมียนมาร์
๓๐.นายลาเว่น อายุ ๓๕ปี สัญชาติเมียนมาร์ ๓๑.นายซูเจ้ว อายุ ๓๖ ปี สัญชาติเมียนมาร์
๓๒.นายเตงไท อายุ ๑๙ ปี สัญชาติเมียนมาร์ ๓๓.นายเว่นนาซู อายุ ๑๙ปี สัญชาติเมียนมาร์
๓๔.นายนีทุย อายุ ๒๑ ปี สัญชาติเมียนมาร์ ๓๕.นายทนเตงวัน อายุ ๓๖ปี สัญชาติเมียนมาร์
๓๖.นายอินซู อายุ ๑๙ ปี สัญชาติเมียนมาร์
๓๗.นายอองเต่น อายุ ๓๓ ปี สัญชาติเมียนมาร์ ๓๘.นายมิววิน อายุ ๑๘ ปี สัญชาติเมียนมาร์
๓๙.นายทอนลินซู อายุ ๓๔ปี สัญชาติเมียนมาร์
๔๐.นายทอนมินแต่ง อายุ ๓๖ปี สัญชาติเมียนมาร์
๔๑.นายมอนมงวิน อายุ ๒๗ปี สัญชาติเมียนมาร์
๔๒.นายลาวมินท่อน อายุ ๒๕ ปี สัญชาติเมียนมาร์
โดยกล่าวหาว่า"เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต"
และร่วมกันจับกุมตัว
๑.นายนพรัตน์ เหมือนวิหาร อายุ ๓๙ ปี สัญชาติไทย อยู่บ้านเลขที่ ๒๘๘ ม.๕ ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จว.ประจวบคีรีขัณธ์ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๓ ๗๗๐๔ ๐๐๓๔๙ ๕๑ ๓
๒.นายภวัส แสงทองอร่าม อายุ ๔๔ ปี สัญชาติไทย อยู่บ้านเลขที่ ๒๐๙/๑ ม.๙ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จว.ประจวบคีรีขัณธ์ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๓ ๗๗๐๒ ๐๐๑๘๘ ๕๒ ๔
โดยกล่าวหาว่า"รู้ว่าคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฏหมาย ให้เข้าพักอาศัย ซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใดๆ เพื่อให้คนต่างด้าวนั้นพ้นจากการจับกุม"
สถานที่จับกุม จุดตรวจถนนสาย ๔๑ ม.๓ ต.หนองไทร อ.พุนพิน จว.สุราษฎร์ธานี ต่อเนื่องหน้ากองบิน ๗ ม.๕ ต.มะลวน อ.พุนพิน จว.สุราษฎร์ธานี
พร้อมด้วยของกลาง
๑.รถยนต์กระบะตอนเดียว แบบรั้วบรรทุก ยี่ห้ออีซูซุ รุ่นดีแมก สีขาว หมายเลขทะเบียน บม๑๘๔๙ ชุมพร
๒.รถยนต์กระบะตอนเดียวแบบมีรั้วบรรทุก ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นรีโว่ สีขาว หมายเลขทะเบียน บย๗๕๕๒ ประจวบคีรีขัณธ์
๓.โทรศัพท์มือถือ ยีื่ห้อวีโว้ สีฟ้า หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๓-๑๖๐๔๕๒๗ IMEI ๑ ๘๖๗๔๙๙๐๕๘๔๖๙๐๙๕ IMEI๒ ๘๖๗๔๙๙๐๕๘๔๖๙๐๘๗ จำนวน ๑ เครื่อง
๔.โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ เรลมี สีดำ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๗-๙๙๑๓๔๐๖ IMEI ๑ ๘๖๑๖๑๓๐๖๐๑๘๗๒๗๓ IMEI๒ ๘๖๑๖๑๓๐๖๐๑๘๗๒๖๕
๕.โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ OPPO สีดำ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๘-๔๕๖๖๐๔๒ IMEI ๑ ๘๖๓๐๐๒๐๖๖๑๙๕๐๓๕ IMEI๒ ๘๖๓๐๐๒๐๖๖๑๙๕๐๒๗
English
ตม.สุราษฎร์
โทร. 077 380 881
ตม.สมุย
โทร. 077 423 440
ตม.พะงัน
โทร. 077 377 947
ตม.เกาะเต่า
โทร. 077 456 947
หน้าหลัก    เกี่ยวกับเรา    ข่าวและกิจกรรม    ทำเนียบผู้บังคับบัญชา    ติดต่อเรา
41/12 หมู่ 2 ตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84290 โทร. 0-7738-0881-2 แฟกซ์ 0-7738-0883
อีเมล: suratthaniimmigration@gmail.com
Copyright © 2015 Suratthani Immigration. All rights reserved. Design & Develop by ThaiORC.com