หน้าหลัก ตม สุราษฎร์ธานี   เกี่ยวกับเรา ตม สุราษฎร์ธานี   ข่าวและกิจกรรม ตม สุราษฎร์ธานี   ทำเนียบผู้บังคับบัญชา ตม สุราษฎร์ธานี   ติดต่อเรา ตม สุราษฎร์ธานี
วิสัยทัศน์ตรวจคนเข้าเมือง
พ.ร.บ. ระเบียบ คำสั่ง
การเดินทางสู่ประเทศไทย
อัตราค่าธรรมเนียม
การขออยู่ต่อชั่วคราว
การแจ้งขออยู่เกิน 90 วัน
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว
วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี
คู่มือแจ้งที่พักสำหรับผู้ประกอบการ
แบบฟอร์มแจ้งที่พัก ตม.30
เเบบฟอร์มการเเจ้งอยู่เกิน 90 วัน
เอกสารเเบบฟอร์มอื่นๆ
แจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวเมื่ออยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน ทางอิเล็กทรอนิกส์
คู่มือสำหรับประชาชน
เบาะแสการกระทำความผิด
เกี่ยวกับกฏหมายคนเข้าเมือง
การค้ามนุษย์ ยาเสพติด
อาชญากรรมข้ามชาติ
โทร.1178 หรือ    
077 380 881 (ตม.สุราษ)
077 423 440 (ตม.สมุย)
077 377 947 (ตม.พะงัน)
077 456 947 (ตม.เกาะเต่า)
หากไม่ได้รับความสะดวก /
ความเป็นธรรมจากการเข้ารับบริการ
กรุณาติดต่อ
immigration.surat.samui@gmail.com
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี
สำนักงานจัดหางานสุราษฎร์ธานี
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงต่างประเทศ
รายชื่อบุคคลที่สมัครรับเลือกเป็น ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเภท ก และบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อรับเลือกเป็น ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเภท ข และรายชื่อข้าราชการตำรวจผู้มีสิทธิเลือกและสถานที่เลือก
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 จำนวนการเข้าชม 1207 ครั้ง
การเลือก ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ เขตเลือกตั้งจังหวัดที่ กกต.กำหนด ซึ่ง สง.ก.ตร. ได้ดำเนินการส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการตำรวจ(ระดับ รอง ผกก.หรือเทียบเท่าขึ้นไป) ผู้มีสิทธิเลือกและสถานที่เลือก ไปยังหน่วยต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว โดยมีบุคคลที่สมัครรับเลือก เป็น ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเภท ก จำนวน 23 ท่าน และที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อรับเลือกเป็น ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเภท ข จำนวน 6 ท่าน ผู้มีสิทธิเลือก สามารถเลือกได้ประเภทละ 3 ท่าน
English
ตม.สุราษฎร์
โทร. 077 380 881
ตม.สมุย
โทร. 077 423 440
ตม.พะงัน
โทร. 077 377 947
ตม.เกาะเต่า
โทร. 077 456 947
หน้าหลัก    เกี่ยวกับเรา    ข่าวและกิจกรรม    ทำเนียบผู้บังคับบัญชา    ติดต่อเรา
41/12 หมู่ 2 ตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84290 โทร. 0-7738-0881-2 แฟกซ์ 0-7738-0883
อีเมล: suratthaniimmigration@gmail.com
Copyright © 2015 Suratthani Immigration. All rights reserved. Design & Develop by ThaiORC.com