หน้าหลัก ตม สุราษฎร์ธานี   เกี่ยวกับเรา ตม สุราษฎร์ธานี   ข่าวและกิจกรรม ตม สุราษฎร์ธานี   ทำเนียบผู้บังคับบัญชา ตม สุราษฎร์ธานี   ติดต่อเรา ตม สุราษฎร์ธานี
วิสัยทัศน์ตรวจคนเข้าเมือง
พ.ร.บ. ระเบียบ คำสั่ง
การเดินทางสู่ประเทศไทย
อัตราค่าธรรมเนียม
การขออยู่ต่อชั่วคราว
การแจ้งขออยู่เกิน 90 วัน
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว
วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี
คู่มือแจ้งที่พักสำหรับผู้ประกอบการ
แบบฟอร์มแจ้งที่พัก ตม.30
เเบบฟอร์มการเเจ้งอยู่เกิน 90 วัน
เอกสารเเบบฟอร์มอื่นๆ
แจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวเมื่ออยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน ทางอิเล็กทรอนิกส์
คู่มือสำหรับประชาชน
เบาะแสการกระทำความผิด
เกี่ยวกับกฏหมายคนเข้าเมือง
การค้ามนุษย์ ยาเสพติด
อาชญากรรมข้ามชาติ
โทร.1178 หรือ    
077 380 881 (ตม.สุราษ)
077 423 440 (ตม.สมุย)
077 377 947 (ตม.พะงัน)
077 456 947 (ตม.เกาะเต่า)
หากไม่ได้รับความสะดวก /
ความเป็นธรรมจากการเข้ารับบริการ
กรุณาติดต่อ
พ.ต.อ.ศุภฤกษ์ พันธ์โกศล
ผกก.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์: 08-1583-8148
e-mail:
suparerk_p@hotmail.com
หรือ
immigration.surat.samui@gmail.com
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี
สำนักงานจัดหางานสุราษฎร์ธานี
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงต่างประเทศ
ตม.จว.สุราษฎร์ธานี ร่วมสู้ COVID-19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 จำนวนการเข้าชม 2684 ครั้ง
โครงการ"ตม.สุราษฎร์ธานี ร่วมสู้ COVID -19"
ตม.จว.สุราษฎร์ธานี จะจัดให้มีการรับคำร้องเพื่อขออยู่ต่อสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID -19 เคลื่อนที่ ในพื้นที่เกาะเต่า และพื้นที่เกาะพะงัน จว.สุราษฎร์ธานี โดยคนต่างด้าวจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย พร้อมผ่านการตรวจคัดกรองก่อนเข้ามาพื้นที่ให้บริการ โดยเตรียมเอกสาร ดังนี้
1. แบบ ตม.7
2. รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป
3. หนังสือเดินทาง
4. สำเนาหน้าข้อมูลหนังสือเดินทาง หน้าวีซ่า หน้าบัตร ตม.6
5. หนังสือรับรองจากสถานทูต
(เอกสารประกอบการพิจารณา 2 ชุด)
6. เงินค่าธรรมเนียม 1,900 บาท หากอยู่เกินกำหนดมีค่าปรับ 500 บาทต่อวัน

กรณีการรับคำร้องดังกล่าว คนต่างด้าวจะได้รับการอนุมัติให้อยู่ในราชอาณาจักร ครั้งละ 30 วัน โดยเจ้าหน้าที่ จะประทับตรานัด 15 วัน และจะแจ้งผลการอนุมัติให้ทราบทางอีเมล,ไลน์หรือช่องทางที่สะดวก ต่อไป

วันอังคารที่ 7 เม.ย.63 08.30-16.30 น.ที่ วัดเกาะเจริญสันติธรรม ต. เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จว.สุราษฎร์ธานี

วันพุธที่ 8 เม.ย.63 08.30-16.30 ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จว.สุราษฎร์ธานี

โดยตม.จว.สุราษฎร์ธานี จะจัดโครงการดังกล่าวเดือนละ 1 ครั้ง จนกว่าสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www.suratimmigration.go.th
English
ตม.สุราษฎร์
โทร. 077 380 881
ตม.สมุย
โทร. 077 423 440
ตม.พะงัน
โทร. 077 377 947
ตม.เกาะเต่า
โทร. 077 456 947
บุคคลต้นแบบในการพัฒนาบุคลิกภาพและบริการประชาชน

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

ร.ต.อ.อัครพัชร์ ภัทรพลจรัสชัย
รอง สว.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี
ส.ต.ต.หญิง ณิชกานต์ แสะเตาะ
ผบ.หมู่ ตม.จว. สุราษฎร์ธานี
หน้าหลัก    เกี่ยวกับเรา    ข่าวและกิจกรรม    ทำเนียบผู้บังคับบัญชา    ติดต่อเรา
41/12 หมู่ 2 ตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84290 โทร. 0-7738-0881-2 แฟกซ์ 0-7738-0883
อีเมล: suratthaniimmigration@gmail.com
Copyright © 2015 Suratthani Immigration. All rights reserved. Design & Develop by ThaiORC.com