หน้าหลัก ตม สุราษฎร์ธานี   เกี่ยวกับเรา ตม สุราษฎร์ธานี   ข่าวและกิจกรรม ตม สุราษฎร์ธานี   ทำเนียบผู้บังคับบัญชา ตม สุราษฎร์ธานี   ติดต่อเรา ตม สุราษฎร์ธานี
วิสัยทัศน์ตรวจคนเข้าเมือง
พ.ร.บ. ระเบียบ คำสั่ง
การเดินทางสู่ประเทศไทย
อัตราค่าธรรมเนียม
การขออยู่ต่อชั่วคราว
การแจ้งขออยู่เกิน 90 วัน
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว
วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี
คู่มือแจ้งที่พักสำหรับผู้ประกอบการ
แบบฟอร์มแจ้งที่พัก ตม.30
เเบบฟอร์มการเเจ้งอยู่เกิน 90 วัน
เอกสารเเบบฟอร์มอื่นๆ
แจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวเมื่ออยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน ทางอิเล็กทรอนิกส์
คู่มือสำหรับประชาชน
เบาะแสการกระทำความผิด
เกี่ยวกับกฏหมายคนเข้าเมือง
การค้ามนุษย์ ยาเสพติด
อาชญากรรมข้ามชาติ
โทร.1178 หรือ    
077 380 881 (ตม.สุราษ)
077 423 440 (ตม.สมุย)
077 377 947 (ตม.พะงัน)
077 456 947 (ตม.เกาะเต่า)
หากไม่ได้รับความสะดวก /
ความเป็นธรรมจากการเข้ารับบริการ
กรุณาติดต่อ
immigration.surat.samui@gmail.com
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี
สำนักงานจัดหางานสุราษฎร์ธานี
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงต่างประเทศ
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานในสังกัด สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่มีภารกิจและหน้าที่ในการตรวจอนุญาตบุคคลที่เดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรทางน้ำ ทางอากาศ การให้บริการและควบคุมตรวจสอบบุคคลต่างด้าวระหว่างที่อยู่ในราชอาณาจักร จนกระทั่ง เดินทางออกนอกราชอาณาจักร ตลอดจนติดตามดูแลคนต่างด้าวที่มีพฤติการณ์ลักลอบหลบหนีหรือเข้ามาประกอบอาชญากรรมภายในราชอาณาจักร รวมทั้งผู้ให้การช่วยเหลือ เพื่อไม่ให้มีการก้าวล้ำอธิปไตยและกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม
อำนาจเเละหน้าที่ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1. งานตรวจบุคคลและพาหนะทางอากาศ
2. งานตรวจบุคคลและพาหนะทางน้ำ
3. งานบริการคนเข้าเมือง
 • งานขออยู่ต่อระยะยาวและระยะสั้นและงานเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
 • งานขอสงวนสิทธิกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกครั้ง
 • งานการรับแจ้งที่พักกับคนต่างด้าว 90 วัน
 • งานการรับแจ้งจากผู้ประกอบการโรงแรม เคหะสถาน ที่อนุญาตให้คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย
 • งานตรวจลงตราศูนย์พิสูจน์สัญชาติ
  4. งานผลักดันส่งกลับ
  5. งานสืบสวนปราบปราม
 • สืบสวนจับกุมแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองมาโดยผิดกฎหมาย
 • สืบสวนจับกุมคนต่างด้าวที่มาทำกระทำความผิดกฎหมายในเขตพื้นที่และงานอาชญากรรมข้ามชาติ
 • งานตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมอบหมาย
 • งานตรวจสอบข้อเท็จจริงการขออยู่ต่อ และการตรวจโรงแรม เคหะสถาน เกี่ยวกับการแจ้งที่พักของคนต่างด้าว
  6. งานอำนวยการ
 • งานธุรการกำลังพล
 • งานการเงินและพัสดุ
 • งานนโยบายและแผน
 • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  English
  ตม.สุราษฎร์
  โทร. 077 380 881
  ตม.สมุย
  โทร. 077 423 440
  ตม.พะงัน
  โทร. 077 377 947
  ตม.เกาะเต่า
  โทร. 077 456 947
  หน้าหลัก    เกี่ยวกับเรา    ข่าวและกิจกรรม    ทำเนียบผู้บังคับบัญชา    ติดต่อเรา
  41/12 หมู่ 2 ตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84290 โทร. 0-7738-0881-2 แฟกซ์ 0-7738-0883
  อีเมล: suratthaniimmigration@gmail.com
  Copyright © 2015 Suratthani Immigration. All rights reserved. Design & Develop by ThaiORC.com